XLIII Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce

W trakcie przygotowań…

12 kwietnia 2024 w siedzibie firmy Bisek-Aerospace Adam Bisek odbędzie się XLIII Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce.

w przeddzień w czwartek 11 kwietnia 2024 w godzinach popołudniowych odbędzie się sympozjum naukowe.

Prośba o zarezerwowanie tego terminu.

Więcej informacji 1 marca 2024 r.

Author: Adrian Smagór