XLIII Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Bardzo dziękuję za liczny udział w 43. Zgromadzeniu Ogólnym AIP oraz w poprzedzającym to wydarzenie Sympozjum. Gratuluję nowym członkom AIP.

W imieniu wszystkich uczestników Zgromadzenia wyrażam jeszcze raz podziękowanie gospodarzowi naszego spotkania Adamowi Biskowi, Wybitnemu Inżynierowi życząc spełnienia wszystkich planów i zamierzeń.

Do zobaczenia na kolejnym Zgromadzeniu w grudniu 2024 roku.

Serdecznie pozdrawiam

Jerzy Barglik

12 kwietnia 2024 w siedzibie firmy Bisek-Aerospace Adam Bisek odbyło się XLIII Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce.

w przeddzień w czwartek 11 kwietnia 2024 w godzinach popołudniowych odbyło się sympozjum naukowe.

Sympozjum było transmitowane za pośrednictwem platformy zoom.

Nowi Kandydaci:

Do pobrania:

Prezentacje z Sympozjum:

Prezentacje ze Zgromadzenia:

Dokumenty podsumowujące działalność akademii w 2023 roku:

Bisek Aerospace FlightSimulator

Bisek Aerospace FlightSimulator to nowoczesne rozwiązanie symulatorowe łączące ze sobą treningowe zastosowania dla pilotów samolotowych, jak również kandydatów do świadectwa kwalifikacji AFIS lub licencji ATCO.

Dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu, a także profesjonalnym urządzeniom peryferyjnych, symulator pozwala na odzwierciedlenie lotu każdą maszyną – zarówno małego lotnictwa, jak i dużych samolotów pasażerskich.

FlightSimulator posiada 3 ekrany, które w połączeniu dają zakres widzenia 120 stopni, jednak jego głównym atutem jest ruchomy w trzech osiach fotel, który potęguje wrażenia każdego lotu.

Podstawowo zamontowany wolant z przepustnicą firmy Honeycomb to najlepsze na rynku rozwiązanie do symulacji lotniczej, a w połączeniu z panelami firmy Logitech tworzą integralne i nowoczesne środowisko symulacji.

Stelaż symulatora można dostosować także do maszyn ze specyficznym układem sterowania np. joystickiem pomiędzy nogami (przykładowo dla samolotu DA42).

Ciekawe artykuły:

skan z czasopisma Przegląd Komunikacyjny

skan z czasopisma Przegląd Komunikacyjny

Przegląd Techniczny:

Foto-relacja z wydarzenia (Autor zdjęć:  Andrzej Winiarz):

Author: Adrian Smagór