Składki członkowskie

Składki członkowskie od roku 2020 wynoszą:

normalna dla członków zwyczajnych: 120 zł rocznie,

ulgowa przysługująca emerytowanym członkom AIP niepracującym zawodowo 40 zł rocznie.

Składki można wpłacać przelewem na konto AIP:

Bank Millennium S.A. w Warszawie,

nr 91 1160 2202 0000 0000 6083 9118.

Prosimy o terminowe wpłacanie składek.

Osoby, które do tej pory nie opłaciły składek członkowskich za rok 2022 i za poprzednie lata są uprzejmie proszone o pilne wniesienie składek, przynajmniej za  lata 2019-2022  

Przypominamy, że w 2019 składki członkowskie wynosiły odpowiednio: normalna dla członków zwyczajnych: 100 zł rocznie, ulgowa przysługująca emerytowanym członkom AIP niepracującym zawodowo 20 zł rocznie.

Informacji w sprawach  składek  członkowskich udzielają:  

skarbnik Kamil Wójcik email: kamil.wojcik@not-informatyka.pl

sekretarz generalny  email: Andrzej.pachuta@gmail.com