Składki członkowskie

Składka członkowska

Od 1 stycznia 2024 roku wysokość składek członkowskich wynosi odpowiednio:

normalna dla członków zwyczajnych: 150 zł rocznie,

ulgowa przysługująca emerytowanym członkom AIP niepracującym zawodowo 50 zł rocznie.

Składka członkowska za lata 2020-2023

W przypadku wpłaty składki za rok 2023 oraz składek  zaległych za lata 2020-2022 składki członkowskie wynoszą odpowiednio:

normalna dla członków zwyczajnych: 120 zł rocznie,

ulgowa przysługująca emerytowanym członkom AIP niepracującym zawodowo 40 zł rocznie.

Wpłata na konto AIP

Składki członkowskie należy wpłacać przelewem na konto AIP:

Bank Millennium S.A. w Warszawie,

nr 91 1160 2202 0000 0000 6083 9118.

Prosimy o terminowe wpłacanie składek.

Informacji w sprawach  składek  członkowskich udzielają: 

skarbnik Kamil Wójcik email: kamil.wojcik@not-informatyka.pl

sekretarz generalny  email: Andrzej.pachuta@gmail.com