Wybitny Inżynier AIP

ODZNAKA „WYBITNY INŻYNIER” WRĘCZONA PO RAZ PIERWSZY Odznaką „Wybitny Inżynier” został wyróżniony właściciel wrocławskiej firmy Bisek-Aerospace Adam Bisek. Laureat przedstawił referat pt. „Nowe technologie w lotnictwie. Systemy szkolenia kontrolerów lotów”1. Odznakę wręczyli: prezes AIP Jerzy Barglik, rektor Politechniki Poznańskiej

Teofil Jesionowski oraz Andrzej Hachoł z Politechniki Wrocławskiej, który wygłosił laudację (fot. 1b). Serdecznie gratulujemy!

Fot. 1. Wręczenie medali im. Gabriela Narutowicza (a) i odznaki „Wybitny Inżynier” (b) (autor fotografii: Filip Furmańczak)

Author: Adrian Smagór