XXII Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce

Uprzejmie zapraszamy na XXII Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce, które odbyło się we wtorek 13 lutego 2024 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM. W programie spotkania wykład pt.

Redefinicja Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI, nowy kilogram i nanometrologia masy,

który wygłosi profesor Uniwersytetu Radomskiego dr hab. inż. Tadeusz Szumiata

Link do prezentacji:

Author: Adrian Smagór