Medal im. Gabriela Narutowicza

Medal im. Gabriela Narutowicza jest najwyższym wyrazem uznania nadawanym przez AIP osobom indywidualnym, bez związku z przynależnością do Akademii, szczególnie zasłużonym dla:
a)  rozwoju techniki polskiej,
b)  kształcenia kadr inżynierskich i technicznych,
c)  wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w Polsce i na świecie,
d)  popularyzacji osiągnięć technicznych z zakresu: badań i odkryć naukowych, wynalazczości, racjonalizacji i innowacyjności,
e)  wspierania działalności twórczej w dziedzinie nauk technicznych,
f)  popularyzacji osiągnięć z zakresu nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych, technicznych i przyrodniczych.

Medal nadawany jest, na wniosek Kapituły , przez Prezesa Akademii w rocznicę wyboru Gabriela Narutowicza w 1922 roku na urząd I Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2002-2019 medalami im. Gabriela Narutowicza zostały wyróżnione 64 osoby. W roku 2002 medalem wyróżnione zostały także: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Gabriela Narutowicza. Przedsiębiorstwo Bud. Miejskiego Południe S.A. (wykonawca robót ziemnych i betoniarskich cokołu pomnika), Komitet Organizacyjny Obchodów 80-tej rocznicy wyboru G. Narutowicza na Urząd Prezydenta RP.