Władze AIP

Najwyższą władzą Akademii jest Zgromadzenie Ogólne.

Działalnością Akademii kieruje Komitet Wykonawczy:

Prezes – Jerzy BARGLIK

Wiceprezes – Leszek DOBRZAŃSKI

Wiceprezes – Sebastian SKOCZYPIEC

Sekretarz Generalny – Andrzej PACHUTA

Skarbnik –  Kamil WÓJCIK

Członkowie:

Teofil JESIONOWSKI

Tadeusz KAMISIŃSKI

Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY

Jerzy LIS

Emilia WOŁOWIEC_KORECKA

Komisja Rewizyjna:

Mieczysław HERING

Bogdan KUBERACKI

Mirosław LUFT

Leszek RAFALSKI

Albert SMALCERZ

Rada ds. Członkostwa:

Wojciech BATKO

Anna DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ

Józef GAWLIK

Michał KULKA,

Stanisław MŁYNARSKI,

Marian SZCZEREK

Ryszard TADEUSIEWICZ

Tadeusz WIERZCHOŃ

Adam WIŚNIEWSKI

Kapituła Medalu Honorowego im. G. Narutowicza:

Andrzeja BRATKOWSKI

Mieczysław HERING 

Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY

Krzysztof MICHALSKI