Władze AIP


Najwyższą władzą Akademii jest Zgromadzenie Ogólne.

Działalnością Akademii kieruje Komitet Wykonawczy:
 

Prezes – Jerzy BARGLIK

Wiceprezes – Leszek DOBRZAŃSKI

Wiceprezes – Józef GAWLIK

Sekretarz Generalny – Andrzej PACHUTA

Skarbnik –  Bogdan KUBERACKI


Członkowie:

Wiesław BARNAT* zmarł w sierpniu 2019

Wojciech BATKO

Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY

Sebastian SKOCZYPIEC

Piotr WOLAŃSKI

Adam WIŚNIEWSKI od 11grudnia 2019

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący – Leszek RAFALSKI

wiceprzewodniczący – Lech DIETRICH

sekretarz – Stanisław ZAREMBA

Marek TROMBSKI

Jerzy WIĘSIK

Rada ds. Członkostwa:

przewodniczący – Sławczo DENCZEW

wiceprzewodniczący – Tadeusz WIERZCHOŃ

sekretarz – Józef SANECKI

Tomasz BIAŁOŻYT

Paweł SOWA

Marian SZCZEREK

Michał SZOTA

Ryszard TADEUSIEWICZ

Elżbieta WITCZAK

Kapituła Medalu Honorowego im. G. Narutowicza:

Andrzeja BRATKOWSKI

Krzysztof MICHALSKI

Wojciech RATYŃSKI

Ewa MANKIEWICZ-CUDNY od 11 grudnia 2019

Mieczysław HERING  od 11 grudnia 2019