Organizacja Pożytku Publicznego

Zapraszamy Państwa do przekazywania 1,5% podatku na rzecz Akademii Inżynierskiej z przeznaczeniem na realizację jej misji, której istotą są działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości innowacyjnej oraz transferu technologii do praktyki gospodarczej, szerzenie kultury technicznej w dostosowaniu do strategii zrównoważonego rozwoju oraz promocja polskiej innowacyjności w kraju i zagranicą.

Osoby, które zechcą przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz AIP, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu PIT poprzez wpisanie nazwy:
Akademia Inżynierska w Polsce
oraz podanie numeru KRS: 0000114453

https://spis.ngo.pl/147668-akademia-inzynierska-w-polsce

Więcej o przekazywaniu 1,5% podatku na cele pożytku publicznego można przeczytać m.in. na stronie https://pozytek.ngo.pl/.