XLII Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce

Podobnie jak w latach poprzednich latach także w grudniu br. odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce mające szczególny charakter, gdyż odbywające się w dniach 101 rocznicy wyboru, zaprzysiężenia i tragicznej śmierci pierwszego Prezydenta RP prof. Gabriela Narutowicza, pierwszego prezesa Akademii Nauk Technicznych, patrona Akademii Inżynierskiej w Polsce. Zgromadzenie Ogólne odbędzie się w piątek 15 grudnia 2023 roku o godz. 11:00 w Auli Politechniki Poznańskiej. Godzinę wcześniej w kampusie Uczelni odbędzie się uroczystość posadzenia dębu upamiętniającego Profesora. W przeddzień Zgromadzenia w późnych godzinach popołudniowych w salach Politechniki Poznańskiej planowane jest seminarium naukowe.

                Zaproszenie, karta zgłoszenia udziału oraz wszelkie informacje zamieszczane będą sukcesywnie udostępniane pod oddzielnym linkiem  umieszczonym w prawej kolumnie strony internetowej.

MAPKI DOJAZDU do pobrania:

Zaproszenie na 42 Zgromadzenie Ogólne:

Zaproszenie na Sympozjum:

Author: Adrian Smagór