Newsletter Nr 8(48)/2024

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, ósmym w tym roku Newsletterem:

Nr 8(48)/2024

WEBINARIUM AIP

XXV Webinarium Techniczne AIP odbyło się we wtorek 11 czerwca 2024 roku o godz. 16:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM. W webinarium uczestniczyło 18 osób. Wykład pt. „Wybrane problemy oceny wielkości cząstek Fe3C po ulepszaniu cieplnym” wygłosił dr inż. Jerzy Stodolny, emerytowany pracownik ArcelorMittal Oddział Kraków. Kolejne webinarium odbędzie w październiku 2024 roku.

ZEBRANIE KOMITETU WYKONAWCZEGO

Bezpośrednio po zakończeniu webinarium we wtorek 11 czerwca o godz. 17:30 odbyło się zebranie Komitetu Wykonawczego AIP, podczas którego podjęto uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Akademii Inżynierskiej w Polsce za rok 2023. Zgodnie z wymaganiami formalnymi sprawozdanie w wersji elektronicznej, podpisane przez wszystkich członków Komitetu Wykonawczego złożono do KRS.

ZGROMADZENIE CAETS W HELSINKACH

W dniach 1-4 lipca 2024 roku w stolicy Finlandii Helsinkach odbędzie się coroczne zgromadzenie Międzynarodowej Rady Akademii Inżynierskich i Technologicznych CAETS. W ramach spotkania odbędzie się konferencja naukowo-techniczna na temat technologii neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Szczegółowy program czterodniowego Zgromadzenia znajduje się na stronie https://www.caets2024.org/. W Zgromadzeniu weźmie udział prezes AIP Jerzy Barglik oraz pracownicy naukowi Politechniki Poznańskiej: dr inż. Magdalena Żukowska oraz dr hab. inż. Filip Górski, prof. uczelni. W pierwszym dniu obrad (1 lipca w godz. 9:00 – 11:30) odbędą się spotkania grup roboczych CAETS zorganizowane w trybie hybrydowym oraz Zebranie Zarządu CAETS. Wybrany zostanie nowy prezes CAETS Szersza relacja ze Zgromadzenia CAETS ukaże się w kolejnym Newsletterze oraz na stronie internetowej.

WRĘCZENIE DYPLOMÓW CZŁONKOWSKICH

11 czerwca 2024 roku podczas pobytu prezesa AIP Jerzego Barglika w Politechnice Wrocławskiej oraz 20 czerwca 2024 roku podczas posiedzenia Senatu uczelni dyplomy członkowskie AIP otrzymali: rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs oraz kierownik Katedry Obrabiarek i Technologii Mechanicznych uczelni prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski. Gratulujemy! 

11.06.2024 Od lewej: Jerzy Barglik, Arkadiusz Wójs, Andrzej Hachoł                   

 20.06.2024  Od  lewej: Arkadiusz Wójs, Przemysław Borkowski, Andrzej Hachoł

GRATULACJE

* W maju 2024 roku prezes FSNT NOT, członek Komitet Wykonawczego AIP Ewa Mankiewicz Cudny obchodziła okrągłą rocznicę urodzin. Podczas Kongresu Elektryki Polskiej w Poznaniu prezes AIP Jerzy Barglik oraz prezes OZW SEP Mariusz Saratowicz wręczyli Jubilatce list gratulacyjny oraz okolicznościowy upominek.

* 28 maja 2024 roku członek AIP prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej została powołana przez ministra nauki Dariusza Wieczorka w skład Komitetu Polityki Naukowej – organu pomocniczego ministra.

* Funkcję przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2024-2027 będzie sprawował wiceprezes AIP, kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec. Szersza informacja na stronie internetowej AIP.  

* 19 czerwca 2024 roku Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej podjęła uchwałę w sprawie nadania dr inż. Weronice Kruszelnickiej z Politechniki Bydgoskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Gratulujemy!

* 20 czerwca 2024 roku w Gdańsku odbyło się Zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Wybrano nowe władze KRPUT na kadencję 2024-2027. Nowym przewodniczącym KRPUT został rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, a wiceprzewodniczącym rektor elekt Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk. Prezes AIP Jerzy Barglik przesłał obu panom rektorom – członkom AIP listy gratulacyjne. W poprzedniej kadencji kończącej się 1 września 2024 roku przewodniczącym KRPUT był także członek AIP rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski. Więcej informacji na stronie internetowej AIP.

* Nakładem wydawnictwa Springer ukazała się książka pt. „Carburizing and nitriding of iron alloys” poświęcona obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej stopów żelaza, w szczególności nawęglaniu, azotowaniu i hartowaniu gazowemu. Autorką jest dr hab. inż. Emilia Wolowiec Korecka prof. Politechniki Łódzkiej – członek Komitetu Wykonawczego AIP. Link do informacji o książce: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-59862-3

ZAPROSILI NAS * 6.06.2024 Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof. dr hab. inż. Dariusz Kania na uroczystości jubileuszu 60-lecia wydziału. List gratulacyjny sygnowany przez prezesa AIP wręczył członek AIP dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. uczelni. * 14.06.2024Włocławskie Towarzystwo Naukowe na uroczystości jubileuszu 45-lecia towarzystwa oraz na konferencję „Rola towarzystw regionalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów”. * 14.06.2024 Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Technik Innowacyjnych w Katowicach na piknik naukowy z pokazami i warsztatami *5.07.2024 Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na uroczystość nadania godności profesora honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi.DĄB GABRIEL*

*Dąb Gabriel został posadzony w kampusie Politechniki Poznańskiej 15 grudnia 2023 roku z okazji 42. Zgromadzenia Ogólnego AIP. Zdjęcie wykonane 27 czerwca 2024 roku.

Author: Adrian Smagór