XXV Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce

Szanowni Państwo

XXV Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce, które odbyło się we wtorek 11 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM. W programie spotkania wykład pt.

 Wybrane problemy oceny wielkości cząstek Fe3C po ulepszaniu cieplnym. 
Zastosowanie metody Scheila-Schwartza-Sałtykowa 
– SSS

który wygłosił

 dr. inż.  Jerzy Stodolny 
emeryt, ArcelorMittal O/Kraków

 Link do prezentacji:

Webinarium ma charakter otwarty, więc zachęcamy do rozpowszechnienia zaproszenia wśród współpracowników i innych zainteresowanych osób

Author: Adrian Smagór