Newsletter Nr 7(47)/2024

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, siódmym w tym roku Newsletterem:

Newsletter Nr 7(47)/2024

WEBINARIA AIP

XXIV Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce odbyło się we wtorek 14 maja 2024 roku za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM. Wykład pt. „Digital Twins towards Structural Health Monitoring of Offshore Wind Power” wygłosił profesor Politechniki OpolskiejZhixiong Li, przyjęty do Akademii Inżynierskiej w Polsce podczas 42. Zgromadzenia Ogólnego AIP w Poznaniu.

Kolejne webinarium AIP odbędzie się we wtorek 11 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM. Wykład pt. „Wybrane problemy oceny wielkości cząstek Fe3C po ulepszaniu cieplnym” wygłosi dr inż. Jerzy Stodolny, emerytowany pracownik ArcelorMittal O/Kraków. Link do webinarium zostanie umieszczony na stronie https://akademiainzynierska.pl w przededniu wydarzenia.

WYSTAWA „PROFESOR PIOTR WOLAŃSKI CZŁOWIEK I DZIEŁO”

Muzeum Politechniki Warszawskiej zorganizowało wystawę „Profesor Piotr Wolański człowiek i dzieło”, ze zbiorów: Ewy Wolańskiej, dr. inż. Jacka Szymczyka z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Studenckiego Koła Astronautycznego przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. W dniu 9 maja 2024 roku odbył się wernisaż wystawy.

Wernisaż wystawy poświęconej prof. Wolańskiemu (fot. Andrzej Pachuta)

Wernisaż otworzył dyrektor muzeum Politechniki Warszawskiej doc. dr inż. Wojciech Urbański. Powitał on przybyłych na uroczystość prorektora PW prof. Mariusza Malinowskiego oraz przedstawicieli wielu firm, z którymi profesor Wolański współpracował. Szczególnie serdecznie powitał małżonkę profesora Ewę Wolańską oraz córki i wnuków. Krótką charakterystykę Profesora przedstawił prorektor. Wiele ciepłych słów padło z ust żony i córki. Wspomnieniami podzielił się między innymi też przyjaciel profesora Wolańskiego, były dyrektor NASA John F. Hall. Profesor Wolański był inicjatorem powstania Studenckiego Koła Astronautycznego. Dzięki niemu w przestrzeń kosmiczną wystrzelone zostały pierwsze studenckie satelity PW-SAT. Od wielu lat był członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w dniach 9 maja – 31 sierpnia 2024 roku.

ZGROMADZENIE CAETS W HELSINKACH

W dniach 1-4 lipca 2024 roku w Helsinkach w Finlandii odbędzie się coroczne zgromadzenie CAETS. W ramach spotkania odbędzie się konferencja na temat technologii neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Szczegółowy program znajduje się na stronie https://www.caets2024.org/

SUKCESY CZŁONKÓW AIP

Gratulujemy prof. Grzegorzowi Królczykowi, prorektorowi ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej, z okazji wyboru na przewodniczącego Rady ds. innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce. Licząca 12 osób rada jest organem doradczym ministra nauki, a do jej zadań należy identyfikacja i analiza problemów w zakresie polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Więcej informacji na stronie https://ludzie.nauka.gov.pl/wp/aktualnosci/prof-grzegorz-krolczyk-przewodniczacym-rady-ds-innowacji-w-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce/.

Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce prof. Jerzy Barglik przekazał gratulacje prof. Zbigniewowi Dąbrowskiemu z okazji uzyskania godności profesora honorowego Politechniki Śląskiej. W przekazanym piśmie zaznaczył, że wyróżnienie honorowe dobitnie podkreśla wybitne osiągnięcia naukowe Pana Profesora.

Na fotografii Zbigniew Dąbrowski i Wojciech Batko

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONTEM AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE

Dla uczczenia jubileuszu 105-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dniach 15-16 maja 2024 roku w Katowicach zorganizowano XI Katowickie Dni Elektryki. W ramach wydarzenia odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Wyzwania dla Energetyki XXI wieku – transformacja, legislacja, nowe technologie”.

Z okazji 10 lat kształcenia na kierunkach inżynierskich w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu 16 maj 2024 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie i Inżynieria produkcji w dobie Przemysłu 5.0 – Gospodarka oparta na wiedzy”.

We współpracy z platformą konkursową Prize Charger odbywa się PCCon – seria turniejów wiedzy o komputerach oraz technologii IT. Pierwsza edycja turnieju obejmowała komputery osobiste z lat 80 i 90 oraz początki sztucznej inteligencji sięgające lat 50-tych XX wieku. Z finałem I edycji turnieju PCCon można zapoznać się na filmie https://www.youtube.com/watch?v=EdsNzSeXocI. Przypomnijmy, że inicjatorem organizacji konkursu jest wiceprezes NOT, skarbnik AIP Kamil Wójcik.

Finał I edycji turnieju PCCon

Author: Adrian Smagór