Wiceprezes AIP prof. Sebastian Skoczypiec przewodniczącym Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk.

Funkcję przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec będzie sprawował w kadencji 2024-2027. Zakres działania Komitetu Inżynierii Produkcji PAN koncentruje się m.in. na: badaniach i studiach dotyczących projektowania, racjonalizacji (usprawniania) i zarządzania systemami i procesami produkcyjnymi, opracowaniu standardów i opiniowaniu programów nauczania na kierunkach związanych z inżynierią produkcji, a także opracowywaniu ekspertyz i opinii naukowych, doradztwie w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy, logistyki, innowacyjności, produktywności oraz prowadzeniu działalności upowszechniającej wiedzę o szeroko rozumianej problematyce współczesnej inżynierii produkcji. Więcej informacji o działalności Komitetu na stronie https://kip.pan.pl

Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec jest zatrudniony na Politechnice Krakowskiej i pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji. Jego działalność naukowo-badawcza oraz publikacyjna skoncentrowana jest wokół niekonwencjonalnych metod wytwarzania części maszyn i narzędzi, a więc obróbki elektrochemicznej, elektroerozyjnej i laserowej. Zajmuje się m.in. problematyką adaptacji wspomnianych procesów w obszarze mikrowytwarzania oraz podstawami teoretycznymi i technologicznymi ich integracji w ramach technologii sekwencyjnych i hybrydowych. Autor ponad 140 publikacji naukowych oraz uczestniczył w wielu projektach badawczych, w tym międzynarodowych. 

Author: Adrian Smagór