Newsletter Nr 5(45)/2024

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, piątym w tym roku Newsletterem:

A w numerze:

JESZCZE O 43. ZGROMADZENIU OGÓLNYM AIP

Na stronie internetowej Akademii Inżynierskiej w Polsce w zakładce 43. Zgromadzenie Ogólne AIP (https://akademiainzynierska.pl/index.php/2024/02/09/xliii-zgromadzenie-ogolne-akademii-inzynierskiej-w-polsce/) zamieszczono:

– zaproszenia oraz prezentacje komputerowe z II Sympozjum Naukowego i ze Zgromadzenia,

– informację o członkach AIP wybranych na 43. ZO AIP,

– dokumenty sprawozdawcze, podsumowujące działalność AIP w 2023 roku,

– informację o firmie Bisek-Aerospace wraz ze zdjęciami,

– galerię zdjęć z Sympozjum i z Zgromadzenia.

Podjęto uchwałę o powołaniu Kapituły odznaki „Wybitnego Inżyniera” w składzie: Józef Gawlik (przewodniczący), Ewa Mankiewicz Cudny, Teofil Jesionowski, Paweł Stężycki, Tadeusz Kamisiński (sekretarz).

Bardzo dużym zainteresowaniem członków AIP i osób towarzyszących cieszyło się poranne (9:00-11:00) zwiedzanie ośrodka szkoleniowego kontrolerów lotów oraz alei dębów wybitnych lotników i kosmonautów. Oprowadzał osobiście prezes firmy Adam Bisek.

Obrady odbywały się w sali konferencyjnej Hotelu Kosmonauty w otoczeniu wielu unikalnych eksponatów i zdjęć. Warto zauważyć, że dokładnie 63 lata temu 12 kwietnia 1961 roku odbył się pierwszy załogowy lot Jurija Gagarina w kosmos.

Kolejne 44. Zgromadzenie Ogólne członków AIP odbędzie się w grudniu 2024 roku. Więcej informacji wkrótce.

FOTO

NOWE WŁADZE AKADEMII INŻYNIERSKIEJ ARGENTYNY

8 kwietnia 2024 roku w Buenos Aires odbyły się Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej Argentyny (Academia Nacional de Ingeneria – ANI). Wybrano nowe władze Akademii na kadencję 2024-2026. Prezydentem został wybrany inżynier chemik Oscar U. Vignert, absolwent University of La Plata. Wybrano też ośmioosobowy Zarząd (Board of Directors). Prezes AIP Jerzy Barglik przesłał nowemu prezydentowi ANI  adres gratulacyjny.

FSNT NOT OGŁOSIŁO ROK 2024 ROKIEM GEN. BEMA Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT uczciła przypadającą na dzień 14 marca 230. rocznicę urodzin inżyniera generała Józefa Zachariasza Bema uroczystą uchwałą o ustanowieniu w Federacji roku 2024 rokiem poświęconym upamiętnieniu tego wybitnego Polaka. Towarzystwo Kultury i Historii Techniki wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT FSNT wydały w nakładzie 600 egzemplarzy broszurę prezentującą sylwetkę i niezwykłe dokonania gen. Bema (Hynowski B.: Inżynier generał Józef Z. Bem 1794-1850. Wyd. Sigma NOT, Warszawa 2024, s.46). Autorem tekstu oraz projektu okładek jest prezes Towarzystwa Kultury i Historii Techniki a zarazem przewodniczący Komisji Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego NOT Bronisław Hynowski. Patronat honorowy nad wydawnictwem objęło Ministerstwo Obrony Narodowej.

FOTO

JERZY STODOLNY AUTOREM KSIĄŻKI O AZOTOWANIU

Członek AIP dr inż. Jerzy Stodolny wydał nakładem własnym książkę o intrygującym tytule „N2. 250 lat azotu, 100. rocznica azotowania”. Jest to książka z serii  „Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna Metali”. Książka ta wydana została ze środków własnych Autora w symbolicznym nakładzie 10 egzemplarzy. Jego biografia zawodowa związana jest z metalurgią oraz z odlewnictwem. Autor jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat pracował w krakowskiej hucie Axcelor Mittal. Jeśli ktoś z członków lub sympatyków AIP zainteresowany jest tematyką książki to powinien skontaktować się osobiście z autorem (jerzy.stodolny@gmail.com). Przypominamy, że kilka lat temu na stronie internetowej AIP zamieściliśmy prezentację Autora pt. „Polski wkład do rozwoju technologii spawania”

(https://akademiainzynierska.pl/index.php/2020/11/30/polski-wklad-do-rozwoju-technologii-spawania/).

ZAPROSILI NAS

Prezes Zarządu Targów Kieleckich dr Andrzej Mochoń na uroczystość otwarcia Targów Budownictwa Infrastrukturalnego AUTOSTRADA NOWA INFRASTRUKTURA (10 kwietnia 2024 roku, godz. 10:00, Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 2, Hala Wystawiennicza E.

Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Ewa Mankiewicz Cudny na uroczysty koncert pamięci gen. inż. Józefa Bema w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (19 kwietnia 2024 roku, godz. 19:00, Sala A Warszawskiego Domu Technika).

Prezes OZW SEP Mariusz Saratowicz na XI Katowickie Dni Elektryki połączone z obchodami
105-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (15 maja 2024 roku, Sala Sejmu Śląskiego, 16 maja 2024 roku Dom Technika NOT, Galeria Teatru Korez).

Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł prof. MUP na konferencję „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w dobie przemysłu 5.0 – gospodarka oparta na wiedzy” (16 maja 2024 roku godz. 10:00, Aula Collegium Inventorium).

KRÓTKO

Przypominamy, że każdy płatnik podatku rozliczając się z Urzędem Skarbowym może przekazać, do czego gorąco zachęcamy, 1,5% podatku na działalność statutową AIP.

Author: Adrian Smagór