Koncert pamięci generała Bema

W dniu 19 kwietnia 2024 roku w gmachu NOT przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie odbył się uroczysty koncert pamięci gen. inż, Józefa Bema, w

230 rocznicę urodzin, w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Koncert ten zorganizowany został w partnerstwie z Centralną Biblioteką Wojskową im, Marszałka Józefa Piłsudskiego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Wiceprezes Rady Ministrów, minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz ambasador Nadzwyczajna i Pełnomocna Węgier w Polsce Jej Ekscelencja Orsolya Zsuzsanna Kovacs.

Uroczystość otworzyła prezes Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, witając przybyłych gości oraz podkreślając zasługi Józefa Bema nie tylko w zakresie wojskowości ale również uwypuklając Jego osiągnięcia inżynierskie. Pani Prezes podkreśliła, że Rada FSNT NOT podjęła 5.05.2024 uchwałę o ustanowieniu w Federacji roku  2024 Rokiem inżyniera generała Józefa Bema. Odczytane zostały listy gratulacyjne Wicepremiera i Dyrektora Centralnej Bibloiteki Wojskowej.  Orkiestra zagrała utwory patriotyczne i wojskowe z epoki generała Bema. W przerwach między granymi utworami przedstawiony został życiorys Zachariasza Józefa Bema, syna Jędrzeja i Agnieszki z Gołuchowskich urodzonego 14 marca 1794 roku w Tarnowie.

Na koncert zaproszeni zostali również członkowie Akademii Inżynierskiej w Polsce. Udział wzięli  między innymi Ewa Mańkiewicz-Cudny, Andrzej Pachuta, Kamil Wójcik, Leszek Rafalski.

Tekst i zdjęcia Andrzej Pachuta

Author: Adrian Smagór