XII Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce

Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Po wakacyjnej przerwie wznowiliśmy webinaria techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce, XII webinarium odbyło się we wtorek 18 października o godz. 11:00.

Program XII Webinarium Technicznego AIP :

  1. Otwarcie.
  2. Krótka prezentacja nowych członków przyjętych na Zgromadzeniu Ogólnym w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 15 września.
  3. Prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski (Politechnika Bydgoska) „Prośrodowiskowa, inżynierska ocena efektywności elektrowni wiatrowych w cyklu życia”.

Z poważaniem

Jerzy Barglik

Author: Adrian Smagór