Członkini AIP Weronika Kruszelnicka uzyskała stopień doktora habilitowanego


Z ogromną satysfakcją informujemy, że w dniu 19 czerwca 2024 roku Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego Politechniki podjęła uchwałę uchwała w sprawie nadania dr inż. Weronice Kruszelnickiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Podstawą nadania stopnia dra habilitowanego była aktywność i osiągniecia naukowe dr inż. Weroniki Kruszelnickiej zatytułowane „Badania podstawy budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń specjalnych procesów rozdrabniania”, które w zgodnej opinii recenzentów stanowiły stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna. Wybrane aspekty osiągnięć naukowych habilitantki były prezentowane na XX Webinarium Technicznym AIP (link do prezentacji https://akademiainzynierska.pl/wp-content/uploads/2023/12/Kruszelnicka-W-Seminarium-AIP-2023.pdf)

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. 

Author: Adrian Smagór