XXI Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy z AIP,

XXI Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce, odbyło się we wtorek 16 stycznia 2024 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM. W programie spotkania wykład pt.

„Od Żarnowca do SMR-ów – energetyka jądrowa w transformacji energetycznej w Polsce”,

który wygłosił dr inż. Jacek Nowicki z Państwowej Agencji Atomistyki

zapraszamy do zapoznania się z artykułem z ŚWE na w/w temat:

Oraz wygłoszoną prezentacją:

Webinarium ma charakter otwarty, więc zachęcamy do rozpowszechnienia zaproszenia wśród współpracowników i innych zainteresowanych osób.

Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy:

prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik – prezes AIP

prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec – wiceprezes AIP

dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni – sekretarz Generalny AIP

Równocześnie przesyłamy proponowany harmonogram kolejnych spotkań w ramach webinariów AIP:

  • 16 stycznia
  • 13 lutego
  • 12 marca
  • 14 maja
  • 11 czerwca
  • 15 października
  • 19 listopada

Author: Adrian Smagór