Prof. Józef Kuczmaszewski Honorowym Profesorem Politechniki Lubelskiej

W dniu 29 września 2023 roku na uroczystym posiedzeniu Senatu Uczelni Politechnika Lubelska nadała tytuł Honorowego Profesora członkowi AIP prof. dr. hab. inż. Józefowi Kuczmaszewskiemu. Honorowy Profesor to godność nadawana osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla uczelni, wywarły realny wpływ na jej rozwój, a także znacząco wzbogaciły jej dorobek. Prof. Józef Kuczmaszewski specjalizuje się w obszarze konstrukcji i technologii połączeń klejowych materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza dla przemysłu lotniczego, a także obróbki skrawaniem stopów lekkich. Napisał pierwszy w Polsce skrypt dydaktyczny dotyczący klejenia śmigłowców. Był prodziekanem Wydziału Mechanicznego (1993-1999), kierownikiem Katedry Obróbki Ubytkowej, od 2012 r. Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji (2000-2020), wieloletnim członkiem Senatu, rektorem Politechniki Lubelskiej (2002-2008). Jest autorem lub współautorem: 10 opracowań monograficznych, 115 publikacji w czasopismach naukowych, 116 prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych. Relacja oraz dokumentacja fotograficzna z wydarzenia jest dostępna w serwisie internetowym Politechniki Lubelskiej.

https://pollub.pl/rekrutacja/aktualnosci/politechnika-lubelska-nadala-tytul-honorowego-profesora-dwom-bylym-rektorom-to-forma-podziekowania-od-calej-spolecznosci-akademickiej-837.html

Author: Adrian Smagór