Prezentacja Akademii Inżynierskiej na Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)

W dniu 26 września 2023 roku wiceprezes AIP prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec w trakcie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych przedstawił prezentację dotyczącą współpracy Akademii Inżynierskiej w Polsce z uczelniami technicznymi. Prezentacja została podzielona na dwie części, w których przedstawiono początki działalności polskich stowarzyszeń technicznych i działalność Akademii Nauk Technicznych w okresie przedwojennym oraz misję, cele i zadania oraz bieżącą działalność Akademii Inżynierskiej w Polsce. Głównym celem spotkania było jednak przedstawienie propozycji zacieśnienia współpracy pomiędzy AIP a uczelniami technicznymi w celu wsparcia członkostwa Akademii w Międzynarodowej Radzie Akademii Inżynierskich i Nauk Technologicznych CAETS.

Author: Adrian Smagór