XL Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne

UCHWAŁA KOMITETU WYKONAWCZEGO

AIP z dnia 8 listopada 2022 roku

w sprawie zwołania

        XL NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE

Na podstawie paragrafu 10 punkt 1 statutu AIP Komitet Wykonawczy zwołuje XL Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne członków Akademii Inżynierskiej w Polsce z okazji 100-rocznicy zaprzysiężenia na urząd Prezydenta RP prof. Gabriela Narutowicza. Zgromadzenie odbędzie się w piątek  9 grudnia 2022 roku o godz. 11:00 roku w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Lotnictwa w Warszawie przy ul. Alei Krakowskiej 110/114.

Dojazd: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/kontakt/

Na mapie zaznaczone jest wejście do Instytutu. W przypadku Zgromadzenia Ogólnego AIP wykorzystywana będzie brama nr 2 i na niej wydawane będą uczestnikom przepustki, które umożliwią wejście i poruszanie się po budynku X. Wejście do Auli odbywać się będzie przez Hol główny budynku X. Z Holu przeszkloną windą należy wjechać na 3 piętro bezpośrednio do Auli. Osoby, które będą wjeżdżać samochodem proszone są o przesłanie na adres aip@akademiainzynierska.pl lub jerzy.barglik@polsl.pl numer rejestracyjny  samochodu.

Program:

10:30 Rejestracja uczestników

11:00 – 11:50 

  • Otwarcie: Prezes AIP prof. Jerzy Barglik, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Lotnictwa dr inż. Paweł Stężycki
  • Informacja o działalności Instytutu Lotnictwa dr inż. Paweł Stężycki
  • Sprawy organizacyjne Akademii Inżynierskiej w Polsce. Podjęcie uchwał w sprawach członkowskich. Uzupełnienie składu Kapituły Medalu im. Narutowicza oraz wręczenie medali.  Wręczenie legitymacji nowym członkom AIP.

11:50 – 12:00

  • Przerwa kawowa. Wspólne zdjęcie.  

12:00 – 13:15

  • Historia polskiego lotnictwa – ludzie, konstrukcje, osiągniecia – dr inż. Jacek Nowicki
  • Udział Instytutu Lotnictwa w programach i projektach międzynarodowych
  • Dyskusja

13:15  -14:15

  • Zwiedzanie laboratoriów. Poczęstunek. Dyskusja w kuluarach.

14:15

  • Zakończenie Zgromadzenia.

Karta zgłoszenia do pobrania:

Author: Adrian Smagór