POLSKI INŻYNIER NA PRZESTRZENI DZIEJÓW

Szanowny Koleżanki i Koledzy,

Zachęcamy członków i sympatyków Akademii Inżynierskiej w Polsce do zapoznania się z prezentacją „ Polski Inżynier na przestrzeni dziejów” przygotowaną przez wiceprezesa AIP prof. Józefa Gawlika z Politechniki Krakowskiej. Prof. Józek Gawlik wygłosił referaty na ten temat podczas uroczystości Światowego Dnia Inżyniera 4 marca 2020 roku w Politechnice Poznańskiej oraz z rozszerzonej, uzupełnionej  wersji podczas i Webinarium Akademii Inżynierskiej w Polsce 19 listopada 2020 roku.

Prezes AIP

Jerzy Barglik

Author: Adrian Smagór