XXXVI Zgromadzenie Ogólne

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam członków Akademii na XXXVI Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce, które odbędzie się w  trybie zdalnym w czwartek 27  maja 2021 roku o godz. 14 (I termin), o godz. 14:15 (II termin). Dane do logowania, projekt porządku obrad będą dostępne w zakładce ZGROMADZENIE OGÓLNE na stronie własnej Akademii pod adresem   https://akademiainzynierska.pl/

Prezes AIP

Jerzy Barglik

Szanowne Panie, Szanowni Panowie. Poniżej podaję dane do logowania na platformie ZOOM na XXXVI Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce 27 maja godz. 14:00 . Uprzejmie proszę o logowanie się imieniem i nazwiskiem. Zapraszam do wcześniejszego logowania już od godz. 13:30.

Z poważaniem

Jerzy Barglik

Jerzy Barglik is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97056805914?pwd=eEtlSHJub0d1cTVKcjJRSFNRYnRXZz09

Meeting ID: 970 5680 5914
Passcode: 267719

UCHWAŁA KOMITETU WYKONAWCZEGO
AIP z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie zwołania XXXVI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO AIP

Na podstawie paragrafu 10 punkt 1 statutu AIP Komitet Wykonawczy zwołuje XXXVI Zgromadzenie Ogólne członków Akademii Inżynierskiej w Polsce w czwartek 27 maja 2021 roku o godz. 14:00 (I termin)  lub o godz. 14:15 (II termin). Zgromadzenie odbędzie się  w trybie zdalnym. 

Prezes AIP

Jerzy Barglik

Dokumenty finansowe:

Wprowadzenie:

Bilans:

Rachunek zysków i strat:

Informacje dodatkowe:

Sprawozdanie merytoryczne: