XXXVIII Nadzwyczajne Zgromadzenie AIP

Zaproszenie na Zgromadzenie Ogólne  6 kwietnia godz. 12:00

Logowanie będzie możliwe 6 kwietnia od godz. 11:30

W przypadku trudności z zalogowaniem proszę o kontakt telefoniczny z Sebastianem Skoczypcem 690-400-133 lub Adrianem Smagórem 663213464.

Dodajemy kartę zgłoszenia z podanym emailem, na który zostanie wysłany link do głosowania

UCHWAŁA KOMITETU WYKONAWCZEGO

  AIP z dnia 15 marca 2022 roku

 w sprawie zwołania

        XXXVIII NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE

Na podstawie paragrafu 10 punkt 1 statutu AIP Komitet Wykonawczy zwołuje XXXVIII Zgromadzenie Ogólne członków Akademii Inżynierskiej w Polsce

na   środę 6 kwietnia 2022 roku o godz. 12:00 (I termin) i o godz. 12:15 (II termin). Zgromadzenie odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy internetowej.

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia:

  1. Otwarcie. Przyjęcie uchwały w sprawie napaści Rosji na Ukrainę.
  2. Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Wyborczej, trybie zgłaszania kandydatów do władz i organów Akademii, terminie i programie Zgromadzenia Ogólnego sprawozdawczo-wyborczego AIP
  3. Rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności AIP w roku 2021
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5.  Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium Komitetowi Wykonawczemu
  6. Podjęcie uchwał w sprawach członkowskich.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski

Bilans i Sprawozdanie:

Opinie Komisji Rewizyjnej:

Uchwała w sprawie Ukrainy:

Sylwetki kandydatów: