Newsletter Nr 6(46)/2024

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, szóstym w tym roku Newsletterem:

A w numerze:

KONCERT

W dniu 19 kwietnia 2024 roku w gmachu NOT przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie odbył się uroczysty koncert pamięci gen. inż. Józefa Bema, w 230 rocznicę urodzin, w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Koncert ten zorganizowany został w partnerstwie z Centralną Biblioteką Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli wiceprezes Rady Ministrów, minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz ambasador Nadzwyczajna i Pełnomocna Węgier w Polsce Jej Ekscelencja Orsolya Zsuzsanna Kovacs. Uroczystość otworzyła prezes Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Ewa Mańkiewicz-Cudny, witając przybyłych gości oraz podkreślając zasługi Józefa Bema nie tylko w zakresie wojskowości, ale również uwypuklając Jego osiągnięcia inżynierskie. Podkreśliła, że Rada FSNT NOT podjęła uchwałę o ustanowieniu w Federacji roku 2024 Rokiem inżyniera generała Józefa Bema. Odczytane zostały listy gratulacyjne Wicepremiera i Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej. Orkiestra zagrała utwory patriotyczne i wojskowe z epoki generała Bema. W przerwach między granymi utworami przedstawiony został życiorys Zachariasza Józefa Bema, syna Jędrzeja i Agnieszki z Gołuchowskich, urodzonego 14 marca 1794 roku w Tarnowie. W koncercie wzięli udział członkowie Akademii Inżynierskiej w Polsce: prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz Andrzej Pachuta, Leszek Rafalski i Kamil Wójcik.

Fotografie i tekst Andrzej Pachuta

JESZCZE RAZ O KSIĄŻCE JERZEGO STODOLNEGO

W 2019 roku nakładem firmy Remix S.A. ze Świebodzina, specjalizującej się w produkcji urządzeń do obróbki cieplnej metali ukazała się napisana po angielsku książka pt. „Scheil-Schwartz-Saltykov Method”[1]. Autorem jest członek AIP dr inż. Jerzy Stodolny. Książka powstała jako efekt realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Inteligentny Rozwój”, finansowanego ze środków unijnych. Książka zainaugurowała cykl „Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna Metali”. Stąd na jej okładce widnieje nr 1. O drugiej z tej serii książce wydanej przez Autora w 2023 roku pisaliśmy w poprzednim Newsletterze.


[1] Stodolny J.: Scheil-Schwartz-Saltykov Method, REMIX S.A. Świebodzin 2019, s. 56

ZAPOWIEDŹ WEBINARIUM

XXIV Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce odbędzie się we wtorek 14 maja 2024 roku jak zwykle o godz. 16:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM. W programie spotkania wykład pt. „Digital Twins towards Structural Health Monitoring of Offshore Wind Power”, który wygłosi profesor Politechniki OpolskiejZhixiong Li, przyjęty do Akademii Inżynierskiej w Polsce podczas 42. Zgromadzenia Ogólnego AIP w Poznaniu.

Webinarium ma charakter otwarty, ale tym razembędzie prowadzone w języku angielskim. Zaproszenie zostało rozesłane bezpośrednio do akademii inżynierskich innych krajów zrzeszonych w Międzynarodowej Unii Akademii Inżynierskich i Technologicznych oraz do sekretarz CAETS Ruth A. David z prośbą o rozpowszechnienie wśród członków. Zachęcamy do rozpowszechnienia zaproszenia wśród współpracowników i innych osób zainteresowanych tematyką wykładu. Link do webinarium zostanie umieszczony na stronie https://akademiainzynierska.pl w przededniu wydarzenia.

NOWY UKŁAD STRONY INTERNETOWEJ AIP

W związku z przystąpieniem Akademii Inżynierskiej w Polsce do Międzynarodowej Unii Akademii Inżynierskich i Technologicznych CAETS zmianie uległ układ naszej strony internetowej. Na górnej listwie pojawiła się flaga polska. Po kliknięciu obok niej rozwija się układ flag pozwalających oglądać naszą stronę w języku angielskim oraz w kilku innych językach. Zapraszamy na stronę.

GRATULACJE DLA REKTORÓW ELEKTÓW

W ostatnich dniach czterech członków Akademii Inżynierskiej w Polsce zostało wybranych na stanowiska rektorów w kadencji 2024-2028. 23 kwietnia 2024 roku wybory rektorskiej odbyły się w Politechnice Śląskiej. Rektorem uczelni został wybrany dotychczasowy prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk. 25 kwietnia wybory rektorów odbyły się w kolejnych dwóch uczelniach technicznych. Rektorem Politechniki Łódzkiej wybrano ponownie prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika, natomiast rektorem Politechniki Wrocławskiej ponownie prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Wójsa. W piątek 26 kwietnia wybory przeprowadzono w Akademii Górniczo-Hutniczej. Rektorem wybrano ponownie prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa.

Prezes AIP Jerzy Barglik przesłał wszystkim rektorom elektom listy gratulacyjne. Przypomnijmy, że w marcu rektorem Politechniki Poznańskiej został wybrany ponownie prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski.

KRÓTKO

  • Przypominamy, że każdy płatnik podatku rozliczając się z Urzędem Skarbowym ze swoich dochodów w 2023 roku może przekazać, do czego gorąco zachęcamy, 1,5% podatku na działalność statutową AIP. Pozostało jeszcze kilka dni na zadeklarowanie przekazania części podatku na rzecz AIP.
  • W dniach 1-4 lipca 2024 roku w Helsinkach odbędzie się Zgromadzenie Ogólne delegatów akademii inżynierskich krajów członkowskich CAETS (ang. CAETS 2024 Annual Meetings and the Public Symposium). Podczas Zgromadzenia wybrany zostanie prezydent CAETS na kolejną roczną kadencję. Temat przewodni Sympozjum brzmi w języku angielskim następująco: Carbon Neutral Technologies and Society. Bliższe informacje o wydarzeniu zamieszczone są na stronie internetowej Zgromadzenia: https://www.caets2024.org/
  • Na stronie internetowej AIP w zakładce Składki członkowskie znajduje się informacja o wysokości i sposobie regulowania składek. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2024 roku wysokość składek członkowskich wynosi odpowiednio: normalna dla członków zwyczajnych: 150 zł rocznie, ulgowa przysługująca emerytowanym członkom AIP niepracującym zawodowo 50 zł rocznie. Składki członkowskie należy wpłacać przelewem na konto AIP: Bank Millennium S.A. w Warszawie, nr 91 1160 2202 0000 0000 6083 9118. Prosimy dodać dopisek: imię i nazwisko wpłacającego  oraz składka za rok 2024.

Author: Adrian Smagór