XX Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce

Uprzejmie zapraszamy na XX Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce, które odbędzie się we wtorek 14 listopada 2023 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM. W programie spotkania wykład pt.

Zintegrowana inżynieria maszyn i urządzeń procesów rozdrabniania uziarnionej biomasy

który wygłosi dr inż. Weronika Kruszelnicka z Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii i Systemów Technicznych Politechniki Bydgoskiej

Link do prezentacji:

Author: Adrian Smagór