Zaproszenie na XVI FORUM INŻYNIERSKIE – IX DZIEŃ MECHANIKA

Szanowni Państwo,

przesyłam w załączeniu zaproszenie na  XVI FORUM INŻYNIERSKIE – IX DZIEŃ MECHANIKA, pod hasłem „Innowacyjna oferta młodych”, które odbędą się 30 maja 2023 r., o godz. 10.00 na terenieMiędzynarodowych Targów Poznańskich (Pawilon 10).

Organizatorami wydarzenia są Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).
Partnerami są : Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Przegląd Techniczny, Liderzy Innowacyjności, Wydawnictwo SIGMA-NOT, NOT Informatyka, Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich.

XVI FORUM INŻYNIERSKIE – IX DZIEŃ MECHANIKA jest organizowane w formie konferencji naukowo-technicznej, na którą zapraszamy przedsiębiorców, menadżerów polskich firm przemysłowych,
przedstawicieli uczelni technicznych oraz dyrektorów i przedstawicieli Instytutów Badawczych, a także reprezentantów stowarzyszeń zrzeszonych w FSNT-NOT i z Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje, program oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie wydarzenia:

https://fi.enot.pl/

Author: Adrian Smagór