OŚWIADCZENIE AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE W ZWIĄZKU Z NAPAŚCIĄ ROSJI NA UKRAINĘ

28 lutego 2022 roku

OŚWIADCZENIE AKADEMII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE W ZWIĄZKU Z NAPAŚCIĄ ROSJI NA UKRAINĘ

Podstawą praw człowieka oprócz prawa do życia, wolności słowa, prawa zrzeszania się i prawa do edukacji jest  prawo do pokoju i samostanowienia każdego Kraju. Jest to gwarantem zrównoważonego rozwoju poprzez rozsądne gospodarowanie dostępnymi zasobami tak, by zaspokajały potrzeby obecnego i przyszłych pokoleń w poszanowaniu środowiska naturalnego i w synergii z otaczającym nas światem w dążeniu do dobrobytu społeczeństwa i integralności ekosystemu. W dobie trwającej obecnie czwartej rewolucji przemysłowej, nazywanej Przemysłem 4.0 nowego oblicza nabiera automatyzacja, monitorowanie i analiza łańcucha dostaw z  upowszechnieniem się cyfrowych i zaawansowanych technologii inteligentnych procesów produkcyjnych. W realizacji wymienionych zadań ogromna i trudna do przecenienia jest rola środowiska inżynierskiego aktywnie uczestniczącego w tworzeniu tych wartości oraz środowiska akademickiego kształcącego coraz to nowsze kadry inżynieryjno-techniczne. Równomierny rozwój w tym zakresie w każdym Kraju jest gwarantem oczekiwanego i systematycznego postępu cywilizacyjnego. Cywilizowany Świat nie dopuszcza żadnych okoliczności hamujących te procesy w jakimkolwiek miejscu na Ziemi.

We czwartek 24 lutego 2022 roku o godzinie 3.45 rano świat obiegła informacja o inwazji militarnej Rosji na Ukrainę. Nie sposób oprzeć się skojarzeniom przypominającym wrzesień 1939 roku w Polsce.  Bezprecedensowa i haniebna agresja zbrojna Rosji dotknęła Ukrainę. Armia rosyjska przy znaczących stratach własnych dokonuje ogromnych zniszczeń w miastach i na terenach Ukrainy, która od 30 lat mozolnie buduje swą niepodległość, z myślą o szczęściu i dobrobycie swych kolejnych pokoleń.  Wszelkie plany zrównoważonego rozwoju straciły na znaczeniu wobec groźby utraty niepodległości. Nasz Sąsiad, z którym łączą nas liczne więzy współpracy technicznej i naukowej oraz wiele bezpośrednich ludzkich przyjaźni został brutalnie zaatakowany z naruszeniem wszelkich norm prawa międzynarodowego i zasad przyzwoitości, co zagraża aktywnie całej Europie i Światu, w takiej skali po raz pierwszy od zakończenia II Wojny Światowej. Setki ludzi, w tym dzieci ginie po prostu na ulicach lub we własnych domach, setki tysięcy kobiet z dziećmi opuściło Kraj w obronie przed okropieństwami wojny, a całe społeczeństwo stanęło do bohaterskiej walki z brutalnym i bezkompromisowym najeźdźcą.

Komitet Wykonawczy Akademii Inżynierskiej w Polsce, wypowiadając się w imieniu środowiska inżynierskiego i technicznego w Polsce wyraża pełną solidarność z Narodem Ukraińskim w Jego walce o własną niepodległość, ze świadomością, że Ukraińcy w walce o najwyższą wartość jaką jest wolność, bronią także Polski i całej Europy, jak również deklarujemy wszechstronną możliwą pomoc  i wsparcie.

Niech żyje Niepodległa Ukraina!

Niech żyje Dzielny Naród Ukraiński!

Komitet Wykonawczy Akademii Inżynierskiej w Polsce

Prezes – Jerzy BARGLIK

Wiceprezes – Leszek DOBRZAŃSKI

Wiceprezes – Józef GAWLIK

Sekretarz Generalny – Andrzej PACHUTA

Skarbnik –  Bogdan KUBERACKI

Członkowie:

Wojciech BATKO

Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY

Sebastian SKOCZYPIEC

Piotr WOLAŃSKI

Adam WIŚNIEWSKI

do pobrania:

Author: Adrian Smagór