XI Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce

XI Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce, które odbyło się w Światowym Dniu Inżyniera, czyli 4 marca o godz. 14:00 za pośrednictwem platformy ZOOM. Wykład pt. „Współczesne kierunki rozwoju obróbki cieplnej stali” wygłosi prof. Emilia Wołowiec-Korecka z Politechniki Łódzkiej.

zapraszam do zapoznania się z prezentacją:

Jerzy Barglik

Author: Adrian Smagór