X Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce

X Webinarium Techniczne Akademii Inżynierskiej w Polsce, odbyło się w środę  16 lutego o godz. 12:00  w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM.

W programie był referat Kierownika Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych dr hab. inż. Stanisława Młynarskiego prof. Politechniki Krakowskiej, pt. ” Wpływ aktualnych technologii na niezawodność i trwałość obiektów technicznych”

Prezentacja do pobrania:

 Z poważaniem

Jerzy Barglik

Author: Adrian Smagór