Podziękowanie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

                  Pragnę bardzo serdecznie podziękować za udział w XXXVI Zgromadzeniu Ogólnym Akademii Inżynierskiej w Polsce. Dziękuję za cierpliwość, gdyż konieczność przeprowadzenia głosowań w sprawach członkowskich zmusiła nas do skorzystania z dwóch platform internetowych, co wymagało ponownego logowania z wykorzystaniem vouchera przesłanego na wskazany adres e-mailowy. Mam nadzieję, że wkrótce będą odpowiednie warunki, aby kolejne Zgromadzenie Ogólne AIP odbyło się już w trybie stacjonarnym, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i który pozwala nam na jakże cenny osobisty kontakt. Mam także nadzieję, że wprowadzone zmiany w regulaminach ułatwią procedowanie w sprawach członkowskich. Słowa podziękowania kieruję do członków Komitetu Wykonawczego oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którzy przygotowali materiały za nasze Zgromadzenie. Dziękuję prof. Sebastianowi Skoczypcowi za podjęcie się trudnego zadania obsługi technicznej II części Zgromadzenia.

                                                                                                                                        Prezes AIP

                                                                                                                          Jerzy Barglik

Author: Adrian Smagór