Medal im. Gabriela Narutowicza

Medal im. Gabriela Narutowicza jest najwyższym wyrazem uznania nadawanym przez AIP osobom indywidualnym, bez związku z przynależnością do Akademii, szczególnie zasłużonym dla:
a)  rozwoju techniki polskiej,
b)  kształcenia kadr inżynierskich i technicznych,
c)  wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w Polsce i na świecie,
d)  popularyzacji osiągnięć technicznych z zakresu: badań i odkryć naukowych, wynalazczości, racjonalizacji i innowacyjności,
e)  wspierania działalności twórczej w dziedzinie nauk technicznych,
f)  popularyzacji osiągnięć z zakresu nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych, technicznych i przyrodniczych.

Medal nadawany jest, na wniosek Kapituły, przez Prezesa Akademii w rocznicę wyboru Gabriela Narutowicza w 1922 roku na urząd I Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczas wyróżnienie to otrzymali m.in.: prof. J. Buzek, prof. W. Bartoszewski, prof. M. Kleiber, prof. W. Włosiński, prof. R. Tadeusiewicz, prof. J. Szosland, red. Krzysztof Michalski.
Pełna lista laureatów medalu im. G. Narutowicza.