top
logo


Akademia kreatywna i innowacyjna PDF Drukuj Email

 

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 rozpoczął się w Polsce 30 marca br. Kilka dni później Akademia Inżynierska w Polsce podpisała - wraz z partnerami - Porozumienie na rzecz Innowacyjności, zwane w skrócie Koalicją Innowacyjności. Inauguracyjne spotkanie Koalicji miało miejsce podczas Forum Dyskusyjnego Rady Głównej JBR, 28 maja br. w Warszawie.

Akademia Inżynierska - i pozostali sygnatariusze - wyznaczyli wyrazisty cel: konsekwentnie promować naukę, technikę i innowacyjność polskiej gospodarki, wspierać komercjalizację badań naukowych, zachęcać przedsiębiorców do wdrażania innowacyjnych technologii i produktów zwiększających konkurencyjność firm, działać na rzecz podniesienia rangi zawodu inżyniera i naukowca.

Innowacje są warunkiem rozwoju gospodarczego i dobrobytu każdego obywatela, idea Koalicji jest więc propozycją współpracy dla wszystkich zainteresowanych: instytutów badawczych, wyższych uczelni, agencji rządowych i pozarządowych organizacji zajmujących się polityką naukowo-techniczną oraz całego krajowego środowiska naukowców i inżynierów.

Komisja Europejska ogłosiła rok 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji - aby podnieść świadomość społeczeństw nt. znaczenia twórczości i innowacji dla rozwoju osobistego, społecznego i gospodarczego. W krajach Unii organizowane są wydarzenia podkreślające rolę edukacji, przedsiębiorczości oraz polityki badań naukowych - pod wspólnym hasłem: Wyobraźnia – Kreatywność – Innowacje.

Przedstawione inicjatywy krajowe i europejskie nawiązują wprost do misji i zadań statutowych Akademii Inżynierskiej w Polsce, dlatego Akademia jest żywotnie zainteresowana aktywnym włączeniem się w ten ożywczy nurt. Stowarzyszenie będzie wspierać działania obejmujące szerokie kręgi polskiego społeczeństwa: przede wszystkim uczniów szkół średnich, studentów oraz młodych inżynierów i naukowców z instytutów badawczych.

Zainteresowani jesteśmy raportami o innowacyjności, prognozami i opiniami nt. polskiej gospodarki, badaniami ankietowymi młodych naukowców i inżynierów, konkursami na najlepsze produkty przyszłości, prace magisterskie promujące polską gospodarkę.

W 2009r. Akademia Inżynierska w Polsce brać będzie udział w organizowanych konferencjach, seminariach i konkursach - pod wspólnym europejskim hasłem „Wyobraźnia – Kreatywność - Innowacje”. Jesienią br. odbędzie się ogólnokrajowa konferencja pn. „Młodzi - kreatywni i innowacyjni”.

 

 

 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. | Designed by: lonex.com ntc hosting | XHTML and CSS.