top
logo


Zawiadomienie o zmianie w ochronie danych osobowych 2018 (RODO) PDF Drukuj Email

Akademia Inżynierska w Polsce informuje, że wprowadza zmiany w zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "RODO" - Akademia Inżynierska w Polsce informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Inżynierska w Polsce, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa (adres korespondencyjny: ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia ankiety członkowskiej oraz prowadzenia ewidencji członków zwyczajnych i członków honorowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Akademii, a także przez okres wskazany w odrębnych przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
 5. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak rozpatrzenia ankiety członkowskiej lub wykluczenie z grona członków Akademii.  
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

WAŻNE

W przypadku, gdy Pani/Pan nie akceptują powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało wykluczeniem z grona członków Akademii oraz usunięciem danych z naszej bazy.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez AIP Pani/Pana danych osobowych, można się kontaktować w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w temacie wpisując RODO;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Akademia Inżynierska w Polsce, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa.

 

 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. | Designed by: lonex.com ntc hosting | XHTML and CSS.