top
logo


XXXII posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego AIP PDF Drukuj Email

14 maja 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się XXXII posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego AIP. Podczas posiedzenia podsumowano działalność w 2017 r., udzielono absolutorium Komitetowi Wykonawczemu, zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz wybrano nowych członków zwyczajnych AIP.

Obradom przewodniczyło Prezydium w składzie: Leszek Rafalski (przewodniczący), Bogdan Kuberacki i Józef Gawlik.

Na wstępie wspomniano zmarłych w 2017 członków Akademii: dr inż. Andrzeja Jana Kumora, prof. Bolesława Mazurkiewicza, doc. Zbigniewa Wrocławskiego, prof. Jana Romana Starcka, prof. Henryka Żebrowskiego, prof. Michała Holeca, prof. Zdzisława J. Hasia.

Dyplom i legitymację członkowską z rąk prezesa AIP, Leszka Rafalskiego i przewodniczącego Rady ds. Członkostwa, Mieczysława Heringa odebrał Zbigniew Dąbrowski.

Mieczysław Hering scharakteryzował sylwetki 8 kandydatów na członków zwyczajnych AIP. W wyniku głosowania kandydatury rekomendowanych osób zostały zaakceptowane.

Nowymi członkami Akademii zostali:
  -  prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik,
  -  prof. dr hab. inż. Roman Barlik,
  -  dr hab. inż. Ireneusz Ewiak,
  -  prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma,
  -  prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral,
  -  prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski,
  -  dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec,
  -  dr inż. Tadeusz Świętek.

Serdecznie gratulujemy nowym członkom Akademii.

Sylwetki nowych członków AIP, opracowane przez Radę ds. Członkostwa na podstawie ankiet kandydatów.

Prezes AIP przedstawił działalność Akademii w 2017 roku, natomiast Bogdan Kuberacki (skarbnik) omówił sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała Ewa Mańkiewicz-Cudny, sekretarz Komisji.

Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego zaakceptowali przedstawione sprawozdania i podjęto uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komitetowi Wykonawczemu oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
Józef Gawlik w swoim wystąpieniu skupił się na przedstawieniu istotnych zmian w projekcie nowej ustawy reformującej uczelnie i naukę w odniesieniu do dotychczas obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Po tym nastąpiła krótka dyskusja.

Ostatnim punktem posiedzenia było powołanie Komisji Wyborczej na XXXIII sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Ogólne AIP. Jednakże postanowiono, że skład Komisji zostanie wyłoniony w trybie roboczym przy udziale Komitetu Wykonawczego.


Zdjęcia - Krzysztof Włodarczyk

AdmirorGallery


 

 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. | Designed by: lonex.com ntc hosting | XHTML and CSS.