top
logo


XXXI posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego AIP PDF Drukuj Email

21 kwietnia 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego AIP, podczas którego:
-    podsumowano działalność w 2016 r.,
-    zatwierdzono sprawozdanie finansowe,
-    uchwalono zmiany w statucie AIP,
-    wybrano nowych członków zwyczajnych i zagranicznych AIP.

Obradom przewodniczyło Prezydium w składzie: Leszek Rafalski (przewodniczący), Marek Bartosik i Leszek Dobrzański.
Dyplomy i legitymacje członkowskie z rąk prezesa AIP, Leszka Rafalskiego i przewodniczącego Rady ds. Członkostwa, Mieczysława Heringa odebrali:
prof. Krzysztof Biernat
prof. Grzegorz Cieślar
prof. Eugeniusz Kozaczka
prof. Paweł Sowa

Prezes AIP omówił działalność Akademii w 2016 roku, natomiast Bogdan Kuberacki (skarbnik) zaprezentował sprawozdanie finansowe.

W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił przewodniczący Józef Wojnarowski, który w przedstawionym sprawozdaniu podsumował działalność Akademii w roku 2016.

Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego zaakceptowali przedstawione sprawozdania i podjęto uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komitetowi Wykonawczemu oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Dalsza część obrad była poświęcona rozpatrzeniu zmian w Statucie AIP, mających na celu dostosowanie jego zapisów do znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach oraz wprowadzenie nowych zapisów. Propozycje zapisów zostały przygotowane przez kancelarię prawną. Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego podjęli uchwałę w sprawie zmiany Statutu AIP uchwalonego na Zgromadzeniu Ogólnym AIP w dniu 22 marca 2011 r.
Mieczysław Hering scharakteryzował sylwetki kandydatów na członków zwyczajnych i zagranicznych AIP. W wyniku głosowania kandydatury rekomendowanych osób zostały zaakceptowane.

Nowymi członkami Akademii zostali:
-    dr hab. inż. Mariusz Cygnar,
-    prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski,
-    prof. dr hab. inż. Janusz Kowal,
-    prof. dr hab. inż. Elżbieta Szychta,
-    prof. dr hab. inż. Leszek Szychta,
-    dr hab. inż. Anna Walicka,
-    prof. Chia-Chi Cheng (członek zagraniczny),
-    dr inż. Masahiko Mori (członek zagraniczny).

Serdecznie gratulujemy nowym członkom Akademii.

 

 

 


Zdjęcia - Edyta Kaniuk, Krzysztof Włodarczyk 

 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. | Designed by: lonex.com ntc hosting | XHTML and CSS.