top
logo


XXXI posiedzenie Zgromadzenie Ogólne AIP PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. (piątek) w Sali Konferencyjnej B Warszawskiego Domu Technika NOT. Początek posiedzenia o godz. 11.00.

 

Porządek obrad przewiduje m.in.:
-  sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej AIP w roku 2016,
-  ocenę działalności przez Komisję Rewizyjną,
-  dyskusję nad sprawozdaniami,
-  podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Komitetowi Wykonawczemu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016,
-  rozpatrzenie i uchwalenie zmian w Statucie AIP,
-  wybory nowych członków AIP.

Zaproszenie, sprawozdanie z działalności Akademii w 2016 r. oraz propozycje zmian zapisów w Statucie AIP, m.in. związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach, będą przesłane pocztą.
 

 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. | Designed by: lonex.com ntc hosting | XHTML and CSS.