top
logo


feed-image RSS
XXIV Zgromadzenie Ogólne AIP PDF Drukuj Email

Komitet Wykonawczy Akademii Inżynierskiej w Polsce informuje, że posiedzenie XXIV Zgromadzenia Ogólnego AIP odbędzie się w dniu 22 marca 2011 r. (wtorek) w Sali Konferencyjnej ”B” Warszawskiego Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5. Początek obrad – godz. 11.00.
 
Problemy maszyn roboczych PDF Drukuj Email
"Problemy Maszyn Roboczych" jest czasopismem o zasięgu krajowym, założonym z inicjatywy środowisk naukowych oraz przemysłowych, zajmujących się szeroko pojętą problematyką budowy i eksploatacji maszyn. Jego główne cele to wymiana doświadczeń oraz prezentowanie nowych osiągnięć w tej intensywnie rozwijającej się dziedzinie badań, obejmujących takie kierunki jak: modelowanie, projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie, badanie (podstawowe i stosowane), diagnostykę, eksploatację, automatyzację oraz logistykę.

Na łamach publikowane są wyniki prac badawczych pracowników naukowych wyższych uczelni, jak również innych ośrodków badawczych w kraju. Wiele z tych prac powstaje jednakże we współpracy a ośrodkami zagranicznymi, dzięki czemu poziom naukowy czasopisma stale rośnie. Oprócz problemów teoretycznych, czasopismo stara się rozwiązywać najbardziej nurtujące problemy praktyczne, związane z budową i eksploatacją maszyn i urządzeń roboczych, bazując na wymianie zdobytych doświadczeń z najnowszymi osiągnięciami w tej ważnej dziedzinie nauki. W ten sposób czasopismo porusza zagadnienia ściśle związane z aktualnymi potrzebami gospodarki krajowej oraz wspomaga rozwój maszyn ukierunkowany na ich eksport.

 
Aktualne wydanie:

zeszyt nr 33/2009

WYZNACZENIE PARAMETRÓW ZASTĘPCZYCH UPROSZCZONEGO MODELU KOLUMNY ŻURAWIA TYPU OFFSHORE
mgr inż. Jerzy Krukowski - National Oilwell Poland, Gdańsk
dr hab. inż. Andrzej Maczyński prof. ATH - Akademia Techniczno-Humanistyczna, Katedra Informatyki Stosowanej, Bielsko-Biała

MODEL DYSKRETNY DRGAŃ UKŁADU TRÓJCZŁONOWY WYSIĘGNIK TELESKOPOWY – SIŁOWNIK ZMIANY WYSIĘGU W PŁASZCZYŹNIE OBROTU ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO
dr inż. Dawid Cekus, prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała - Politechnika Częstochowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Częstochowa

AKTYWNE ZAWIESZENIE KABINY MASZYNY ROBOCZEJ
dr inż. Grzegorz Tora - Politechnika Krakowska, Instytut Konstrukcji Maszyn, Kraków

MODERNIZATION OF THE TRACTION DRIVE OF HEAVY DUTY WORKING MACHINE
dr inż. Stanisław Strzelecki, dr hab. inż. Zygmunt Towarek, prof. nadzw. PŁ - Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Łódź

BADANIE WPŁYWU POŁOŻENIA OBCIĄŻENIA NA DRGANIA UKŁADU NOŚNEGO ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO DST-0285

dr inż. Tomasz Geisler - Politechnika Częstochowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Częstochowa

BADANIA HAŁASU MASZYN ROBOCZYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH PUBLICZNYCH
inż. Dariusz Wtulich - Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., Zakład Badań Maszyn, Kobyłka

SYMULACYJNA I EKSPERYMENTALNA ANALIZA DRGAŃ WYSIĘGNIKA ŻURAWIA LEŚNEGO

prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała, dr inż. Dawid Cekus, mgr inż. Paweł Waryś - Politechnika Częstochowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Częstochowa

MACHINE NOISE - A PRACTICAL APPROACH TO MEASUREMENT WITH DELAY-AND-SUM BEAMFORMING

Christian Maier, Wolfram Pannert - Aalen University of Applied Sciences, Aalen, Germany
Martin Macdonald, David Harrison - Glasgow Caledonian University, Scotland, UK

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DIAGNOZY STANÓW PRACY PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚĆI

prof. dr hab. inż. Jerzy Świder, mgr inż. Mariusz Hetmańczyk - Politechnika Śląska, Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Gliwice


Zeszyt 34/2009

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA SPĄGNICY W STATYCZNEJ PRÓBIE ZGINANIA
mgr inż. Monika Polak-Micewicz - Politechnika Opolska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Opole, Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A., Tarnowskie Góry
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda - Politechnika Opolska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Opole

NIELINIOWA ANALIZA NUMERYCZNA WYTRZMAŁOŚCI UCHA W LUŹNO PASOWANYCH POŁĄCZENIACH SWORZNIOWYCH MASZYN ROBOCZYCH
dr inż. Andrzej Wawrzyniak, mgr inż. Adam Lango - Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., Warszawa

ANALIZA ROZKŁADU NAPRĘŻEŃ W PANWIACH ŚLIZGOWYCH DYNAMICZNIE OBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW KINEMATYCZNYCH MASZYN

dr inż. Rafał Gawarkiewicz; dr hab. inż. Jan Sikora, prof. nadzw. PG - Politechnika Gdańska, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Gdańsk

ASSESSMENT OF CONSEQUENCES OF GRAB-AND-BUNKER LOADING CRANE BOGIE RAILS REPLACEMENT
Valentyn Kovalenko, Prof., candidate of technical sciences of the «Handling machinery and equipment» department National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute»
Denis Yaremenko, Post-graduate students of the «Handling machinery and equipment» department National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute»
Sergiy Sydorenko, Post-graduate students of the «Handling machinery and equipment» department National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute»
Grygoriy Gnatenko, Post-graduate student of the «Machine elements» department Kharkov National Automobile and Highway University

OPTIMAL DESIGN PAREMETERS FOR BRIDGE CRANE MAIN BEAMS
Georgiy Vishnevetskiy, prof., tech. sciences candidate «Handling machinery and equipment» department National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute»
Valentin Kovalenko, prof., tech. sciences candidate «Handling machinery and equipment» department National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute»
Sergii Sydorenko, post-graduate student «Handling machinery and equipment» department National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute»
Denis Yaremenko, post-graduate student «Handling machinery and equipment» department National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute»

ZASTOSOWANIE ALGORYTMU GENETYCZNEGO DO OPTYMALIZACJI PRAC PRZEŁADUNKOWYCH W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

dr inż. Sławomir Halusiak, dr inż. Jerzy Uciński - Politechnika Łódzka, Katedra Maszyn Roboczych, Napędów i Sterowania, Łódź

WYZNACZANIE TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ODPOWIEDZI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ I MES
dr inż. Adam Niesłony - Politechnika Opolska, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Opole

STABILIZACJA I POZYCJONOWANIE LINOWYCH PLATFORM PODWIESZANYCH METODAMI WEKTOROWEGO I SKALARNEGO STEROWANIA PRZEMIENNIKAMI CZĘSTOTLIWOŚCI
dr inż. Stefan Chwastek - Politechnika Krakowska, Instytut Konstrukcji Maszyn, Kraków
 
XXIV Kongres Techników Polskich, Łódź, 24-25 maja 2011 r. PDF Drukuj Email

__________________________________________________________________________

XXIV Kongres Techników Polskich został uroczyście zainaugurowany podczas VIII Forum Inżynierskiego w Poznaniu w dn. 8 czerwca 2010 r.

Hasłem przewodnim Kongresu są strategie rozwojowe dla Polski.
Tematyka Kongresu obejmuje następujące obszary:
1.    innowacyjność polskiej gospodarki,
2.    bezpieczeństwo energetyczne Polski,
                                   3.    transport warunkiem dynamicznego rozwoju.

__________________________________________________________________________

Celem XXIV Kongresu jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych, naukowych i gospodarczych do wypracowania kierunków rozwoju Polski w kontekście polskiego członkostwa w Unii Europejskiej oraz określenie kierunków rozwoju warunkujących zwiększenie innowacyjności gospodarki i przyspieszenia rozwoju naukowo-technicznego w Polsce.


Do współorganizacji Kongresu włączyły się reprezentacje różnych środowisk technicznych, m.in.: Rada Główna Instytutów Badawczych, wyższe uczelnie techniczne, Polska Akademia Nauk, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, środowiska przemysłowe, biznesowe i wybitni twórcy techniki.

Akademia Inżynierska w Polsce również uczestniczy w pracach organizacyjnych - prof. Marek Bartosik, wiceprezes AIP, jest koordynatorem przygotowania Kongresu i Przewodniczącym Rady Programowej XXIV KTP.


Zapraszamy do udziału w dyskusjach kongresowych przedstawicieli środowisk naukowych, przemysłowych oraz twórców techniki. Powodzenie XXIV Kongresu Techników Polskich jest wspólną sprawą inżynierów i techników.

Więcej informacji znajduje się na: http://24ktp.pl/

 
Medal im. Gabriela Narutowicza PDF Drukuj Email

 

Medal im. Gabriela Narutowicza jest najwyższym wyrazem uznania nadawanym przez AIP osobom indywidualnym, bez związku z przynależnością do Akademii, szczególnie zasłużonym dla:
a)  rozwoju techniki polskiej,
b)  kształcenia kadr inżynierskich i technicznych,
c)  wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w Polsce i na świecie,
d)  popularyzacji osiągnięć technicznych z zakresu: badań i odkryć naukowych, wynalazczości,
racjonalizacji i innowacyjności,
e)  wspierania działalności twórczej w dziedzinie nauk technicznych,
f)  
popularyzacji osiągnięć z zakresu nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych, technicznych i przyrodniczych.

Medal nadawany jest, na wniosek Kapituły, przez Prezesa Akademii w rocznicę wyboru Gabriela Narutowicza w 1922 roku na urząd I Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczas wyróżnienie to otrzymali m.in.: prof. J. Buzek, prof. W. Bartoszewski, prof. M. Kleiber, prof. W. Włosiński, prof. R. Tadeusiewicz, prof. J. Szosland, red. Krzysztof Michalski.


Pełna lista laureatów medalu im. G. Narutowicza.

 
XXIII Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego AIP PDF Drukuj Email

29 września 2010 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego AIP. Głównym tematem obrad było rozpatrzenie i uchwalenie zmian w statucie. Wybrano również nowych członków zwyczajnych AIP.

 

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 13

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. | Designed by: lonex.com ntc hosting | XHTML and CSS.

mobil porno rokettube porno video porno izle