top
logo


XXIX posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego AIP PDF Drukuj Email

30 marca 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego AIP. Przedmiotem obrad było m.in.: podsumowanie działalności w roku 2014, zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz prezentacja i wybory kandydatów rekomendowanych na członków AIP.

Obradom przewodniczyło Prezydium w składzie: Leszek Rafalski (przewodniczący), Marek Bartosik i Andrzej Pachuta.

Na wstępie wspomniano sylwetkę, zmarłego 1 stycznia 2015 r., prof. Janusza Szoslanda, współtwórcę Akademii Inżynierskiej w Polsce, członka honorowego oraz wieloletniego Przewodniczącego Rady ds. Członkostwa AIP.

Następnie Leszek Rafalski i Mieczysław Hering wręczyli legitymacje i dyplomy nowym członkom zwyczajnym AIP:
     prof. Marzennie Dudzińskiej                                      prof. Przemysławowi Simińskiemu.

Prezes AIP przedstawił sprawozdanie z działalności Akademii w roku 2014, natomiast Bogdan Kuberacki (skarbnik) - sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Józef Wojnarowski, podsumował działalność Akademii w roku 2014.


Mieczysław Hering krótko scharakteryzował sylwetki 5 kandydatów na członków zwyczajnych AIP. W wyniku głosowania kandydatury rekomendowanych osób zostały zaakceptowane.

Nowymi członkami Akademii zostali:
-    prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko,
-    prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda,
-    dr inż. Janusz Romański,
-    prof. dr hab. n. med. dr h.c. mgr inż. elektryk Aleksander Sieroń,
-    dr hab. inż. Michał Szota.
Serdecznie gratulujemy nowym członkom Akademii.

Z inicjatywy prof. Szoslanda postanowiono przywrócić wcześniejszą tradycję wystąpień członków Akademii z referatami merytorycznymi w trakcie obrad Zgromadzenia Ogólnego.
Podczas tego posiedzenia swoje dokonania przedstawił prof. Aleksander Sieroń, znakomity polski multispecjalista w dziedzinie medycyny, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, wynalazczymi i wdrożeniowymi uznawanymi w skali międzynarodowej. Autor nowatorskiej metody leczenia nóg z pomocą urządzenia Oxybaria S, dzięki któremu chorzy mają szanse uniknąć amputacji. Wynalazek ten otrzymał Grand Prix - najważniejszą nagrodę 63. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2014.

W swojej prezentacji "Zobaczyć niewidzialne" zademonstrował wyniki diagnostyki onkologicznej metodą fotodynamiczną i zakończył konkluzją: Widzieć więcej, czyli lepiej zdiagnozować, czyli lepiej leczyć. Wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników posiedzenia.


Ostatnim punktem posiedzenia było powołanie Komisji Wyborczej na XXX sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Ogólne AIP.
Skład Komisji:
-    Andrzej Bratkowski,
-    Bogdan Kuberacki,
-    Ewa Mańkiewicz-Cudny,
-    Bogdan Ney,
-    Cezary Peszyński-Drews.
 

IBD_1650IBD_1652IBD_1654IBD_1655IBD_1656IBD_1657IBD_1659IBD_1660IBD_1662IBD_1664IBD_1665IBD_1668IBD_1672IBD_1673IBD_1674IBD_1677IBD_1679IBD_1680IBD_1681IBD_1683IBD_1685IBD_1687IBD_1689IBD_1693IBD_1695IBD_1697IBD_1700IBD_1703IBD_1709IBD_1712IBD_1718IBD_1722IBD_1724IBD_1727IBD_1733IBD_1736IBD_1738IBD_1739IBD_1740IBD_1743IBD_1744IBD_1745IBD_1752IBD_1754IBD_1756IBD_1758IBD_1760IBD_1763IBD_1767IBD_1770IBD_1776
Zdjęcia - Krzysztof Włodarczyk
 

 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. | Designed by: lonex.com ntc hosting | XHTML and CSS.